Reklamačný poriadok má súvis so Všeobecnými a zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Ferrotour a.s. a slúži k postupu klienta pri reklamácii vád poskytovaných služieb cestovnou kanceláriou.

Kniha evidencie reklamácií