Prihláška na školu v prírode a lyžiarsky výcvik

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov na tomto linku: http://ckboomerang.sk

Prihlášky ŠVP
Ulica, číslo, mesto, PČS
Vyučujúci alebo riaditeľ/ka
mail@mail.sk
00421 XXX XXX XXX
Na tento počet bude vypočítaná predpokladaná výsledná cena
Alebo ročník, ktorý navštevujú
Ktoré rekreačné zariadenie ste si vybrali?
Rekreačné stredisko Natur - Turček (jarná sezóna)
Rekreačné stredisko Natur - Turček (jesenná sezóna)
Rekreačné stredisko Lomnistá - Jesenie (jarná sezóna)
Rekreačné stredisko Lomnistá - Jesenie (jesenná sezóna)
Rekreačné stredisko Môťová - Zvolen (jarná sezóna)
Rekreačné stredisko Môťová - Zvolen (jesenná sezóna)
Máme vám zabezpečiť zdravotníka a lekárničku?
Máte záujem o animačný program?
Máte záujem o zabezpečenie spoločnej dopravy?
Predpokladaná výsledná cena

V cene je zarátaná platba za deti (nezahŕňa pedagógov). Výsledná suma sa môže líšiť.