Pre každý prípad! Poistite sa!

Ponúkame Vám cestovné poistenie Európskej Cestovnej Poisťovne

 Piostné krytie pre detské tábory na Slovensku. Deti do 18 rokov – občania SR. 

 

Cena poistenia je 0,90 € na jeden deň. 

Pre  tábor na 10 nocí / 11 dní je cena poistenia – 9,90 € 

Pre tábor na 8 nocí a 7 dní je cena poistenia – 7,20 € 

 

Postenie storna 

  • do dojednanej poistnej sumy: max. 1 000 € – spoluúčasť 10% 

 

Poistenie batožiny

  • Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny – 700 €
  • Náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) – do 1/4 poistnej sumy

Poistenie pátrania a záchrany

Horská Záchranná Služba – 7000 €

Úrazové poistenie

  • Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 10% – 1 700 €
  • Smrť úrazom – 1 700 €

Poistenie zodpovednosti

  • Škody na majetku – 10 000 €
  • Škody na zdraví – 10 000 €

 

Poistné podmienky

ECP VPP 2019 Zvláštne dojednanie č. 1 k ECP VPP 2019

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 1325/B IČO:35 709 332 DIČ: 2021000487 IČ DPH: SK2021000487
Infolinka: +421 /2/ 544 177 04
info@europska.sk, www.europska.sk